• friss hírek

    Gyakornoki lehetőség az AUDI-nál! További infók ITT.   ____________________________________   Részvételi lehetőség az Audi Adventure Szakmai Napokon! Időpont: 2014. október 27. hétfő (9-16 óráig). Helyszín: Győr. További infók ITT. ____________________________________ Részvételi...

    További friss hírek

TDK és projekt
lehetőségek
Hallgatói lehetőségek
Munktársaink
elérhetőségei
Munkatársaink

letöltések
segédletek, tárgyleírások

 

 

Térkép a tanszékhez

Tanszékünk története

                                                                                       

A Budapesti Műszaki Egyetemen az anyagmozgató gépek oktatása 1898-ban kezdődött, az akkori egyetemi szervezeti struktúrában a IV. Gépszerkezettan Tanszék keretében. A kor technikai haladásának megfelelően az oktatás elsősorban az emelőgépek konstrukciójára helyezte a hangsúlyt.

 

Az anyagmozgató gépek diszciplína oktatása 1952 -ben szerveződött önálló tanszékké Emelőgépek és Szállítóberendezések Tanszék megnevezéssel. A tanszék oktatási területén megjelentek a szállítógépek oktatásával kapcsolatos ismeretek is. Az oktatás és a tudományos munka mindig együtt haladt az ipar és a nemzetközi tudomány fejlődési irányaival.

 

1952-ben a Mérnöki és az Építészmérnöki Kar önállósult, Építőipari Műszaki Egyetem néven. Időközben 1951-ben önálló Közlekedési Műszaki Egyetemet létesítettek Szegeden, amely 1952-ben Szolnokra költözött. Ezt 1956-ban Budapestre helyezték át, s Közlekedési Üzemmérnöki Karként beleolvasztották az Építőipari Műszaki Egyetembe, létrehozva ily módon az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemet. 1951-től kezdve a Közlekedési Műszaki Egyetem, illetve 1956 után a Kar oktatási és kutatási bázisa szolgált a közlekedési ágazat szakembergárdájának képzésére. (Korabeli feljegyzések tanúsítják, hogy a Kar rendelkezett "Rakodásgépesítési Tanszék" -kel).

 

A Kar az ipar igényeinek kielégítésére 1965-ben beindította az "építőgépész szakot", 1966-ban pedig a Közlekedésüzemi szakon belül az "anyagmozgató gépész ágazatot". Az oktatást a Gépjárművek Tanszéken belül megalakult "Építőgépek csoport" és a korábbi "Rakodástechnikai Tanszék" Budapestre költözött oktatói és a tanszék köré csoportosult ipari szakemberek látták el. 1967-ben került sor a Budapesti Műszaki Egyetem és az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem egyesítésére. 1968-ban olyan döntés született, hogy a Közlekedésmérnöki Karon kell koncentrálni a mobilgépek tervezésével, üzemeltetés évei és alkalmazásával kapcsolatos oktató- és kutatómunkát. E döntés eredményeként alakult meg 1969-ben az Építő- és Anyagmozgató Gépek Tanszék, az "Építőgépek csoport", az "Emelőgépek és Szállítóberendezések Tanszék" oktatóiból és a Karon az anyagmozgatás oktatását ellátó oktatókból.

 

1969-ben a Kar hallgatói új tantervek és új szakosodási rend szerint kezdték meg tanulmányaikat. Ezt a szakosodási rendet, a tanulmányaikat korábban megkezdőkre is érvényesítették. A szakosodási rendnek megfelelően 1969-től az Építő- és Anyagmozgató Gépek Tanszék lett a szakvezetője az anyagmozgató gépész és az építő gépész szakoknak.

 

Az 1991-ben bevezetett új tanterv 1994-ben új oktatási területek bevezetését követelte meg a tanszéktől. A 80-as évek vége a 90-es évek eleje az automatizálás és komplex rendszerek térhódítása az ipar minden területén. Ez különösen érvényes az anyagmozgatásra, hiszen az automatizált anyagmozgatás egy rendszerképzés, amely az ipari termelésben és a szolgáltatásban nélkülözhetetlen. Az informatika segítségével e rendszerek állapota és működése nyomon követhető. E kihívásnak megfelelően a tanszék oktatásában megjelennek az automatizálást segítő tárgyak és az üzemi logisztikai rendszerek tudománya. Ennek megfelelően 2000. július l-jétől a tanszék neve: Építőgépek, Anyagmozgató Gépek és Üzemi Logisztika Tanszék.

Tanszékünkhöz köthető kiemelkedő szakemberek

GRESCHIK GYULA (1904-1982)

DR. PRISTYÁK ANDRÁS (1934-2000)

DR. SVÁB JÁNOS (1920-2007)